Nový občanský zákoník - případy z praxe

Věcná břemena - služebnosti a reálná břemena

Věcná břemena - služebnosti a reálná břemena

Pan Malina je vlastník čtyř pozemků, z nichž na jednom má postavený dům a na zbylých třech má sady švestek a jabloní. Se švestkami byl pan Malina s ... 

Více zde
Vlastnické právo - povrch ustupuje půdě

Vlastnické právo - povrch ustupuje půdě

František Malina žil spokojený život ve svém rodinném domě do doby, než mu Tonda Jahoda řekl, že od 1.1.2014 už dům není jeho ale Milana Borůvky, k ... 

Více zde
Nabytí vlastnického práva - neoprávněná stavba

Nabytí vlastnického práva - neoprávněná stavba

Pan Jaromír Malina se rozhodl na svém pozemku postavit garáž pro svůj automobil. Jakmile započal se stavbou garáže, rozhodl se, že za zbytek staviv ... 

Více zde
Nabytí vlastnického práva - poctivý nálezce

Nabytí vlastnického práva - poctivý nálezce

Pan Malina se v květnu zúčastnil koncertu regionální rokové kapely Ostravačka, který se konal ve večerních hodinách na místním fotbalovém hřišti. B ... 

Více zde
Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí

Bytové spoluvlastnictví a jeho úskalí

V malé obci tři stavebníci postavili krásný moderní dům, který se skládal z devíti bytových jednotek. Vlastníkem tří z nich byl pan Václav Malina,  ... 

Více zde
Zrušení a oddělení spoluvlastnictví

Zrušení a oddělení spoluvlastnictví

Sourozenci Břéťa a Vláďa Malinovi již z dob dospívání měli spolu velmi napjaté vztahy. Břéťa byl velmi manuálně šikovný, takový domácí kutil. Rád t ... 

Více zde
Spoluvlastnictví – správa společné věci

Spoluvlastnictví – správa společné věci

Tonda Malina se svými dvěma bratry zdědil po svých rodičích krásné stavení. Dědictví nabyli bratři do spoluvlastnictví. Nejstarší Jenda se s těhotn ... 

Více zde
Náhrada škody – za odložené věci neručíme

Náhrada škody – za odložené věci neručíme

Rodina Malinových se rozhodla vyrazit na výlet do Beskyd. První den navštívili Lysou horou a také přehradu Šanci. Na vrcholu Lysé hory se seznámili ... 

Více zde
Náhrada škody – náhrada za zranění či usmrcení zvířete

Náhrada škody – náhrada za zranění či usmrcení zvířete

Pan Cyril Malina je vášnivý pejskař, který se věnuje tomuto koníčku již přes 30 let. Pravidelně se svým německým ovčákem Maxem trénuje na cvičáku,  ... 

Více zde
Náhrada škody – osoba nebezpečných vlastností

Náhrada škody – osoba nebezpečných vlastností

Pan Malina se každý týden schází se svými přáteli v klubovně, kde společně hrají mariáš. Jednou jej oslovil Petr Borůvka, známý svou kleptomanií, a ... 

Více zde
Sousedské vztahy - úskalí při opravě či přestavbě nemovitosti

Sousedské vztahy - úskalí při opravě či přestavbě nemovitosti

Slečna Vilemína Borůvková pochází z rozvětvené rodiny Borůvkových. Jednoho krásného dne zdědila po svých předcích obrovský statek, do kterého se ná ... 

Více zde
Sousedské vztahy a imise

Sousedské vztahy a imise

Do malebné vesničky Jahůdkov se přistěhovali noví manželé Borůvkovi se třemi dětmi a dvěma psy. Jejich jedinými sousedy byli postarší manželé  ... 

Více zde
Ochrana slabší strany – neúměrné zkrácení

Ochrana slabší strany – neúměrné zkrácení

Dědeček Kamil Malina žil po celý život v rodinném domě na okraji malebné vesnice Jahůdkov. Jednalo se o velký dům s rozlehlou zahradou a  ... 

Více zde
Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí

Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí

Martina Malinová už delší dobu trpěla bolestí páteře a kloubů. Kamarádka Ivana Jahodová jí doporučila návštěvu Střediska alternativní péče o zdraví ... 

Více zde
Za narušenou dovolenou máte právo na nemajetkovou újmu v penězích

Za narušenou dovolenou máte právo na nemajetkovou újmu v penězích

Manželé Malinovi se rozhodli za celoročně ušetřené peníze jet na dovolenou. Na internetu si vyhledali začínající Cestovní kancelář Šmelina s.r.o.,  ... 

Více zde
Výměnek a důchod – možná forma zaopatření ve stáří

Výměnek a důchod – možná forma zaopatření ve stáří

Manželé Malinovi měli ve společném jmění manželů dvoupatrový rodinný dům v podhorské vesničce v Beskydech, na jehož údržbu a provoz již vlastn ... 

Více zde
Bez peněz do autoservisu nelez

Bez peněz do autoservisu nelez

Panu Petru Malinovi se na jeho osobním automobilu pokazila převodovka. Za účelem opravy navštívil nedaleký autoservis Eduarda Borůvky. Dohodl se s  ... 

Více zde
V nouzi poznáš přítele

V nouzi poznáš přítele

V samoobsluze na náměstí pan Ondřej Malina pracoval již bezmála 20 let. Po otevření nedalekého nového obchodního centra, byl majitel samo ... 

Více zde
I po smrti je osobnost člověka zákonem chráněna

I po smrti je osobnost člověka zákonem chráněna

„Tak ten můj Olda nemá klid ani po smrti“ prohlásila manželka zemřelého Oldřicha Borůvky, když se doslechla o chování svého souseda. Soused Jarda M ... 

Více zde
Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat?  Využijte „Podpůrná opatření"

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte „Podpůrná opatření"

Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím č ... 

Více zde