Pravidla při nákupu zboží přes internet

Pravidla při nákupu zboží přes internet

V případě, že se rozhodnete využít nákupu přes internet, měli byste se seznámit s určitými specifiky těchto nákupů, oproti nákupům v běžných kamenných prodejnách, a to především tehdy, jestliže vystupujete jako spotřebitel, tedy nenakupujete v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

Buďte obezřetní při výběru obchodníka a ujistěte se, zda na svých internetových stránkách poskytuje všechny zákonem vyžadované informace

Základní informace, které by měly být dostupné na stránkách všech internetových obchodů, jsou zejména přesné identifikační údaje dodavatele, název a hlavní charakteristika poskytovaného zboží nebo služeb, jejich cena s údajem, zda jsou k ní připočteny všechny daně a poplatky, možnosti platby a dodání a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Pokud používáte k úhradě svých nákupu platební kartu, dbejte na to, aby obchody byly zapojeny do tzv. 3D-secure systému a vy jste byli vždy přesměrováni na zabezpečené a ověřené platební brány (zabezpečené stránky poznáte tak, že u adresy stránky bude uvedeno https a obrázek visacího zámku).


Druhá rada právní poradny

Pokud nejste se zbožím z internetu spokojeni, můžete ho bez udání důvodů do 14 dnů vrátit

Na základě občanského zákoníku má kupující v případě nákupu zboží prostřednictvím prostředků na dálku, čili tedy i v případě internetového nákupu, právo odstoupit od této kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce.

Vzor dokumentu pro odstoupení od smlouvy o koupi (obecně vrácení zboží) přes internet

Pokud Vás prodejce o této možnosti neinformuje, prodlužuje se možnost odstoupení na jeden rok a čtrnáct dnů od převzetí zboží.

 

Jestliže se rozhodnete zakoupený výrobek vrátit, oznamte ve výše uvedené lhůtě prodejci odstoupení od smlouvy a domluvte se na způsobu jeho vrácení. Pokud bude vrácené zboží vykazovat podstatné známky opotřebení či bude jinak poničeno, může Vám prodejce vrátit nižší částku, než jste za zboží zaplatili.

Pamatujte, že odstoupení není možné v případě nákupu některého zboží, jako jsou dodávané noviny, časopisy, výrobky upravené podle Vašich představ, dále u zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zvukových a obrazových nahrávek, které byly vyňaty z obalu, apod.


Třetí rada právní poradny

Nezapomeňte, že při zákonném odstoupení od smlouvy máte nárok také na vrácení poštovného a balného

Velmi obvyklou praxí obchodníků bylo a stále je, že v případě, kdy zákazník využije možnosti odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, vrátí mu pouze částku za konkrétní zboží, nikoliv již však poštovné a balné, které musel zákazník také uhradit. Na základě občanského zákoníku jsou však prodejci vedle kupní ceny vracet spotřebitelům rovněž veškeré náklady na dodání, tedy i zaplacené poštovné a balné. Náklady na odeslání zboží zpět prodejci však hradíte vy sami. Jestliže jste navíc zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Vám prodejce náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Částku, kterou jste za zboží zaplatili včetně nákladů na dopravu, je Vám obchodník povinen vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající ovšem není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


Čtvrtá rada právní poradny

I zboží zakoupené přes internet můžete reklamovat stejně jako zboží z kamenných prodejen

Na výrobky pořízené na internetu se vztahují klasická pravidla ohledně reklamací jako pro zboží zakoupené v klasických prodejnách. Postup jak reklamovat zboží bývá v případě internetových obchodů obvykle popsán v jejich reklamačním řádu. Ten může stanovit, že reklamované zboží s popisem vady máte buď zaslat na uvedenou adresu, nebo uvádí seznam autorizovaných servisů, kde můžete svá práva ze záruky uplatnit. Někteří prodejci mají na svých stránkách k dispozici i přímo reklamační formuláře. V případě prokázaní vady máte nárok na dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.


Pátá rada právní poradny

Když už pro své nákupy využíváte internet, nakupujte co nejvýhodněji

Mnohé internetové stránky, na kterých mají kupující možnost sdělit si své zkušenosti s jednotlivými internetovými obchody, obsahují také cenové srovnávače, jejichž prostřednictvím můžete zjistit, který prodejce nabízí Vámi vybrané zboží za nejnižší cenu. Můžete tak nalézt kvalitního obchodníka současně s příznivou cenou výrobku. Zajímejte se také o možné způsoby dopravy zboží. Nyní už velké množství internetových obchodů nabízejí možnost vyzvednout si zboží na některé z jejich poboček dostupných Vašemu bydlišti, případně i na jiných specializovaných výdejních místech. Dále některé velké ,,kamenné obchody“ mívají své vlastní e-shopy, v nichž můžete nakoupit veškeré jejich zboží a poté si je osobně vyzvednout přímo v prodejně, takto zakoupené zboží bývá obvykle levnější než, kdybyste je zakoupili přímo na prodejně a navíc získáte možnost vrátit zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů, neboť jste zboží koupili prostřednictvím internetu.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 24.2.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník