Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Koronavirus  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 
Koronavirus

Vláda schválila program na ochranu zaměstnanosti

Vláda schválila program na ochranu zaměstnanosti

Museli jste v důsledku nařízení vlády zavřít restauraci nebo kadeřnictví? Zastavili jste výrobu, protože nemáte komu prodávat nebo naopak od koho nakupovat suroviny? Jsou Vaši zaměstnanci v karanténě nebo doma s malým dítětem? Potom by Vám mohl pomoci některý z bodů vládního programu na ochranu zaměstnanosti.

Vláda v uplynulých dnech schválila několik bodů tzv. programu Antivirus, který má pomoci zaměstnancům i zaměstnavatelům překlenout toto obtížné období a zamezit propouštění. Cílem tohoto programu je poskytnout zaměstnavatelům příspěvek na náhrady mezd, které jsou ze zákona povinni zaměstnancům vyplácet. Samozřejmě vždy v případě, že se do této situace zaměstnavatel dostal z důvodů spojených s šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Jednotlivé body programu se vztahují na následující situace:

Režim A – nařízená karanténa. Pokud je zaměstnanci nařízena karanténa, pobírá náhradu ve výši 60 % mzdy stejně jako v případě nemoci. Tuto náhradu nyní již od prvního dne v plné výši uhradí stát.

Režim B – uzavření provozu. Pokud zaměstnavatel v důsledku rozhodnutí vlády musel uzavřít provozovnu (restauraci, obchod apod.), je povinen svým zaměstnancům vyplácet náhradu ve výši 100 % mzdy. Stát z této náhrady uhradí 80 %.

Režim C – karanténa či péče o dítě 30 % zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci z toho důvodu, že významná část zaměstnanců je již doma v karanténě nebo pečuje o dítě, zbývajícím zaměstnancům je povinen vyplácet náhradu ve výši 100 % mzdy. I v tomto případě stát z této náhrady uhradí 80 %.

Režim D – nedostupnost vstupů. Pokud je zaměstnavatel nucen omezit nebo zastavit činnost v důsledku toho, že není schopen sehnat suroviny, výrobky nebo služby k ní potřebné, zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 %. Z této náhrady stát uhradí 50 %.

Režim E – omezení poptávky. V případě, že zaměstnavatel zastaví činnost, jelikož pro své výrobky nebo služby nemá poptávku, zaměstnancům je povinen vyplácet náhradu mzdy ve výši 60 %. I z této částky stát uhradí 50 %.

Vláda nezapomíná ani na OSVČ, za účelem pomoci této skupině podnikatelů Parlamentu ČR předloží návrh zákona, na základě kterého by mohly být osobám samostatně výdělečně činným odpuštěny povinné platby na sociální pojištění.

Postup vlády i dalších orgánů pro Vás neustále sledujeme a vyhodnocujeme. V případě, že potřebujete pomoci s řešením Vaší situace, neváhejte využít naší online nebo telefonické právní poradny.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Novinky v ošetřovném po dobu nouzového stavu

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený

Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online

 

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna

 

Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení

 

Oddlužení

Máte řadu dluhů, které nezvládáte splácet? Řešením pro Vás může být oddlužení.

Oddlužení

 

Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.