Vláda schválila program na ochranu zaměstnanosti

Vláda schválila program na ochranu zaměstnanosti

Museli jste v důsledku nařízení vlády zavřít restauraci nebo kadeřnictví? Zastavili jste výrobu, protože nemáte komu prodávat nebo naopak od koho nakupovat suroviny? Jsou Vaši zaměstnanci v karanténě nebo doma s malým dítětem? Potom by Vám mohl pomoci některý z bodů vládního programu na ochranu zaměstnanosti.

Vláda v uplynulých dnech schválila několik bodů tzv. programu Antivirus, který má pomoci zaměstnancům i zaměstnavatelům překlenout toto obtížné období a zamezit propouštění. Cílem tohoto programu je poskytnout zaměstnavatelům příspěvek na náhrady mezd, které jsou ze zákona povinni zaměstnancům vyplácet. Samozřejmě vždy v případě, že se do této situace zaměstnavatel dostal z důvodů spojených s šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Jednotlivé body programu se vztahují na následující situace:

Režim A – nařízená karanténa. Pokud je zaměstnanci nařízena karanténa, pobírá náhradu ve výši 60 % mzdy stejně jako v případě nemoci. Tuto náhradu nyní již od prvního dne v plné výši uhradí stát.

Režim B – uzavření provozu. Pokud zaměstnavatel v důsledku rozhodnutí vlády musel uzavřít provozovnu (restauraci, obchod apod.), je povinen svým zaměstnancům vyplácet náhradu ve výši 100 % mzdy. Stát z této náhrady uhradí 80 %.

Režim C – karanténa či péče o dítě 30 % zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci z toho důvodu, že významná část zaměstnanců je již doma v karanténě nebo pečuje o dítě, zbývajícím zaměstnancům je povinen vyplácet náhradu ve výši 100 % mzdy. I v tomto případě stát z této náhrady uhradí 80 %.

Režim D – nedostupnost vstupů. Pokud je zaměstnavatel nucen omezit nebo zastavit činnost v důsledku toho, že není schopen sehnat suroviny, výrobky nebo služby k ní potřebné, zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 %. Z této náhrady stát uhradí 50 %.

Režim E – omezení poptávky. V případě, že zaměstnavatel zastaví činnost, jelikož pro své výrobky nebo služby nemá poptávku, zaměstnancům je povinen vyplácet náhradu mzdy ve výši 60 %. I z této částky stát uhradí 50 %.

Vláda nezapomíná ani na OSVČ, za účelem pomoci této skupině podnikatelů Parlamentu ČR předloží návrh zákona, na základě kterého by mohly být osobám samostatně výdělečně činným odpuštěny povinné platby na sociální pojištění.

Postup vlády i dalších orgánů pro Vás neustále sledujeme a vyhodnocujeme. V případě, že potřebujete pomoci s řešením Vaší situace, neváhejte využít naší online nebo telefonické právní poradny.