Za pád na neuklizeném chodníku mají občané nárok na odškodnění

Za pád na neuklizeném chodníku mají občané nárok na odškodnění

Pády na neuklizeném chodníku mohou potkat s příchodem zimy téměř každého z nás. To má nepříjemné důsledky nejen pro toho, kdo se na zasněženém nebo zledovatělém povrchu zraní, ale i pro toho, kdo chodník řádně neuklidil. Poškozený má pak podle § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen "ZoPK"), nárok na odškodnění ze strany jeho vlastníka, kterým bývá zpravidla obec, který odpovídá za stav chodníku i za škodu, která byla poškozenému pádem způsobena. Pokud tedy obec zanedbá svou povinnost, může po ní poškozený za svůj úraz žádat finanční kompenzaci. Odškodné může dosáhnout až několika desítek tisíc korun.

 

Aby poškozený se svou žádostí o náhradu škody uspěl, musí většinou bezprostředně po úrazu začít zajišťovat důkazy.

 

Jak postupovat?

Uplatnit vůči majiteli chodníku nárok na odškodnění a uvést:

- místo, datum a čas vzniku škodné události

- detailní popis okolností (např. jaká vrstva sněhu či ledu)

- pořídit fotodokumentaci (např. foto v mobilu)

- zajistit kontakt na svědky

- zajistit lékařskou zprávu - posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění

- potvrzení o ztrátě na výdělku

- doklady o výdajích v hotovosti (cestovné k lékaři, regulační poplatky, náklady na léky apod.)

 

Poškozený má dle § 2960 NOZ rovněž právo na náhradu nákladů spojených s péčí o své zdraví. Poškozený má nárok také na náhradu majetkové škody, pokud došlo v důsledku jeho pádu ke vzniku nějaké věcné škody. Výši těchto nároků bude potřeba doložit příslušnými doklady a účtenkami.

 

Poškozený má nárok na náhradu způsobené nemajetkové újmy za bolestné a náhradu ztráty za ztížení společenského uplatnění případě jiné újmy, což předpokládá ustanovení § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Tyto nároky nemajetkové újmy bude muset poškozený rovněž prokázat.

 

V neposlední řadě potom v případě, že kvůli úrazu zůstal v pracovní neschopnosti, může nárokovat rovněž náhradu za ztrátu na výdělku dle § 2962 odst. 1 NOZ, kterou musí podložit potvrzením zaměstnavatele.