Vyjádření odborníka: kauza Kramný je ojedinělá

Vyjádření odborníka: kauza Kramný je ojedinělá

Soudní proces s Petrem Kramným, který je obžalován z vraždy manželky a dcery v Egyptě, hýbal v minulých týdnech veřejným míněním nejen v Ostravě. Krajský soud v Ostravě hlavní líčení odročil na letošní září. Deník se zeptal na některé detaily případu či strategii obhajoby a obžaloby advokáta Petra Kausty.

V čem je soudní proces s Petrem Kramným specifický?

Případ ojedinělý bezpochyby je. Ke skutku – tedy k úmrtí manželky a dcery obžalovaného – došlo mimo území České republiky, a přesto se čin šetří a soudí u nás, což nemusí každý vědět, že to lze. Specifický je případ také v tom, jak k úmrtí došlo. Obžalovaný hovoří o zažívacích potížích u jeho rodiny, včetně jeho samotnéno, což podle něj mohlo být příčinou smrti, kdežto policie a státní zástupce příčinu smrti na základě zajištěných důkazů vidí jinak.

 

Může mediální zájem a on-line přenos ovlivnit soudní proces?

Zažil jsem při kauze takzvaných vítkovských žhářů, že on-line proces ovlivnil svědka, který následně u soudu, poté co sledoval on-line zpravodajství, odmítl vypovídat. Uznávám, že lidé mají právo být informováni o soudním procesu, který je ze zákona, až na výjimky, veřejný. Nicméně přenos informací ze soudní síně minutu po minutě může mít dopad na dokazování. Důležitá bývá i taktika výslechu svědků, kteří jsou v nějakém pořadí postupně vyslýcháni a nemají být ovlivněni zejména předchozími výpověďmi. Dnes toto právě díky on-line přepisům přímo ze soudní síně dodržet nejde. Za úvahu tak stojí, zda není vhodné v tomto směru změnit trestní řád a zvolit například systém, který vidíme v Americe, že všichni jsou po celou dobu v jednací síni, a tedy i navrhovaní svědci slyší vše, co se v jednací síni od počátku odehrává, a soud je z pléna v soudní síni vyvolává.

 

Obžaloba se opírá o řetězec nepřímých důkazů. Poukazuje často na neadekvátní chování obžalovaného.

Musíme si uvědomit, že policie nepřistoupila k obvinění pana Kramného pouze na základě hypotézy. Existují okruhy důkazů, které policii a státního zástupce vedly k tomu, aby případ posuzovali jako vraždu. Nepřísluší mi hodnotit práci policie, státního zastupitelství, obhajoby ani soudu. Musí být ale všemi stranami dodržena presumpce neviny, tedy že na obžalovaného, dokud není pravomocně soudem uznán vinným, musí být nahlíženo jako na nevinného.

 

Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Které výpovědi jsou klíčové? Lze říci, že v tomto řízení je nějaký korunní svědek?

Obhajoba i obžaloba klade různý důraz na jednotlivé výpovědi, a to podle toho, jaké skutečnosti mají prokazovat. Mezi laiky je sice zavedený pojem „korunní svědek“, ale je to pouze hantýrka a žádný takový institut v našem trestním řízení upraven není. Každá výpověď je soudem hodnocena jednotlivě a v souladu a v kontextu s dalšími důkazy. Například na výpovědích svědků z okruhu rodiny, kamarádů a kamarádek se obžaloba snaží dokázat, že soužití obžalovaného s manželkou již nějakou dobu před odjezdem na dovolenou nebylo souladné, kdežto obhajoba se vztahy obou manželů snaží prezentovat jako „normální“ s občasnými problémy, jaké jsou v každém jiném manželství. Každopádně významný svědek je například Magdalena Iwova Lis z vedlejšího hotelového pokoje, na kterou měl obžalovaný po události klepat, a která měla být na místě činu. Z její výpovědi bude pro soud důležité mimo jiné i to, jak popsala stav pokoje, jednotlivé detaily, dále jak se choval a co říkal obžalovaný, v jakých polohách viděla zemřelou manželku a dceru obžalovaného, dále že v pokoji obžalovaného měla cítit zápach a další.

 

A co znalecké posudky?

Ty se jeví jako zásadní. Můžeme sledovat taktiku obhajoby a obžaloby, jak se snaží závěry znalců navzájem zpochybnit. Zajímavá byla i zmínka ve výpovědi obžalovaného, že ze zdi v pokoji měly trčet nějaké dráty. Obžaloba se i dalšími důkazy, například i znaleckým posudkem o oboru elektrotechnika, snaží vyvrátit výpověď obžalovaného.

 

Znalecké posudky hovoří v neprospěch obžalovaného. Nabourávají hlavně Kramného „verzi“ o průjmovém onemocnění a následné otravě. Je možné, že kdyby obžalovaný nehovořil o otravě, byla by strategie obžaloby složitejší?

Obžalovaný ve své výpovědi popisuje, že on i manželka s dcerou měli po jím uvedenou dobu zažívací problémy. Proti jeho výpovědi obžaloba staví znalecké posudky, které mají jeho výpověď vyvracet. Závěry konstatují, že ve střevech poškozených se našla stolice, a tím zpochybňují průjmové potíže zemřelých - a znalec z oboru toxikologie zase vyloučil otravu. Posudky byly zpracovány ješte v přípravném řízení, kdy s nimi byla obhajoba seznámena a proto se je snažila zpochybnit dalším posudkem profesora Jiřího Štefana.

 

Znalec Jiří Štefan, předvolaný obhajobou, ale neměl k dispozici celý trestní spis a ani doplňky znaleckých posudků „ostravských“ znalců, a jeho znalecké závěry tak působily nedůvěryhodně. Jak teď může soud postupovat? Může se sám přiklonit k některému ze znaleckých posudků?

Z toho, co v soudní síni zaznělo, není zřejmé, které podklady měl k dispozici profesor Jiří Štefan, a navíc pitvy zemřelých neprováděl. Od soudkyně zaznělo, že do kompletního spisu nenahlížel, jelikož ona by mu k tomu musela dát souhlas. Oproti tomu „ostravští“ znalci z oboru soudního lékařství měli v době vyhotovení znaleckých posudků k dispozici celý trestní spis, a navíc prováděli pitvy. Soud se nyní rozhodne, zda nechá vyhotovit další nezávislý revizní znalecký posudek. Není ale vyloučeno, že se soud sám přikloní k jednomu z posudků, což ale musí v rozsudku opodstatnit.

 

Jakou roli hrají v případu posmrtné skvrny na tělech zemřelých?

Vypovídají o tom, v jaké poloze, na jakém podkladu a jak dlouho ženy ležely, případně, zda s těly bylo po smrti manipulováno. Cílem obžaloby je i těmito stopami na tělech zemřelých spolu s dalšími důkazy vyvrátit výpověď obžalovaného.

 

Můžete říci, co hraje ve prospěch obžalovaného?

Bylo by neprofesionální toto hodnotit. Proto se k tomu nechci vyjadřovat. Dá se ale říci, že na důkazní situaci mělo vliv, že se skutek stal v Egyptě. Jsem přesvědčen, že vyšetřování trestných činů v naší republice a v Egyptě je rozdílné. Pokud je v České republice podezření, že došlo k úmrtí osoby zaviněním třetí osoby, začíná důkladné a profesionální šetření specializovaného policejního týmu, který zajištuje důkazy, a to zejména na místě činu. Postupy v obou zemích se mohou značně lišit a od toho se může odvíjet i stav důkazní situace pro soud. Zcela určitě významnou okolností muže být i to, v jakém rozsahu byla provedena prvotní pitva zemřelých v Egyptě.

 

 

Dá se očekávat, že rozsudek padne už v září?

Vše záleží jen na tom, kolik důkazů bude soud chtít ještě provádět. V mezidobí, během odročení, mohou jednotlivé strany dále navrhovat a předkládat další důkazy, které chtějí, aby byly soudem v řízení provedeny. Bylo by tedy zbytečné spekulovat.

 


Advokát Mgr. Petr Kausta z advokátní kanceláře Kausta & partneři vykonává advokacii v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva
Specializace: trestní právo, korporátní právo, občanské právo, rodinné právo, přestupky