Právní rady

Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Přestupkem je rozuměno zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem o přestupcích,  ... 

Více zde
Přípustnost používání bezpečnostních kamer

Přípustnost používání bezpečnostních kamer

Bezpečnostní kamery se stávají rozšířeným nástrojem kontroly majetku veřejných institucí, ale i soukromých osob. Proto se čím dál tím více dostává  ... 

Více zde
Jak podat trestní oznámení

Jak podat trestní oznámení

Byli jste poškozeni trestným činem a nevíte, jakým způsobem se podává trestní oznámení? Podoba trestního oznámení nezávisí na tom, pro jaký trestný ... 

Více zde
Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Od 1. 9. 2012 vstoupila v účinnost novela trestního řádu, která umožňuje uzavřít mezi státním zástupcem a pachatelem trestného činu dohodu o jeho v ... 

Více zde
Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody

Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví, že trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a ... 

Více zde
Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce

Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce

V případě, že je proti někomu vedeno trestní řízení, je obvykle na jeho rozhodnutí, zda si zvolí svého obhájce. V některých případech vša ... 

Více zde
Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a p ... 

Více zde
Jak najít dobrého advokáta

Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních  ... 

Více zde
Jaké tresty lze uložit v trestním řízení

Jaké tresty lze uložit v trestním řízení

V trestním řízení se projednávají protiprávní jednání osob, které označuje trestní zákoník za trestné, a které naplňují znaky uvedené v tomto předp ... 

Více zde
Vlastnické právo k nemovitosti je možné pozbýt v důsledku vyvlastnění

Vlastnické právo k nemovitosti je možné pozbýt v důsledku vyvlastnění

Přesto, že je vlastnické právo chráněno mnoha právními předpisy, mimo jiné i Listinou základních práv a svobod, je možné o vlastnické či jiné právo ... 

Více zde
Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a  ... 

Více zde
Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

Určitě se již většina z Vás setkala někdy s termínem rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je alternativní formou řešení sporů oproti soudnímu řízení a  ... 

Více zde
V případě, že svědkovi trestného činu hrozí nebezpečí, lze mu poskytnout zvláštní ochranu

V případě, že svědkovi trestného činu hrozí nebezpečí, lze mu poskytnout zvláštní ochranu

Účelem zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kt ... 

Více zde
Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také ke každodennímu porušování dopravních předpisů a následných dopravních nehod. V České ... 

Více zde
Jak postupovat v případě dopravní nehody

Jak postupovat v případě dopravní nehody

Dopravním nehodám je lepší vždy předcházet, ale ne vždy jim můžeme zabránit či je sami ovlivnit. Když už tato nepříjemná situace nastane, je dobré  ... 

Více zde
V případě celodenní péče o dítě má rodič nárok na rodičovský příspěvek

V případě celodenní péče o dítě má rodič nárok na rodičovský příspěvek

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle ... 

Více zde
Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru

Výběr osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele. Zam ... 

Více zde
Mateřská dovolená a s ní spojené sociální dávky a příspěvky

Mateřská dovolená a s ní spojené sociální dávky a příspěvky

Mateřství s sebou přináší kromě radosti z nového potomka také zvýšené finanční náklady, ale hlavně nemožnost po určitý čas chodit do zaměstnání a v ... 

Více zde
Jak správně sepsat závěť

Jak správně sepsat závěť

Spoustě osob záleží na tom, co se stane s jejich majetkem v případě jejich úmrtí, a za tímto účelem tak o svém majetku pořizují závěť. Je však třeb ... 

Více zde
Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru

Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru

Rozhodli jste se prodat svůj automobil a namísto vlastního vyhledávání potencionálních kupců, jste zvolili, že tímto úkolem pověříte autobazar? I k ... 

Více zde