Právní rady

Pokud rodič závažným způsobem porušuje své rodičovské povinnosti, může být zbaven rodičovské odpovědnosti

Pokud rodič závažným způsobem porušuje své rodičovské povinnosti, může být zbaven rodičovské odpovědnosti

Narození dítěte sebou nenese pouze radost, ale i samozřejmě obrovskou odpovědnost, která je dána rodičům již přímo ze zákona. V dnešním článku ... 

Více zde
Postavení pronajímatele a nájemce se v novém občanském zákoníku změní

Postavení pronajímatele a nájemce se v novém občanském zákoníku změní

1. ledna 2014 má nabýt účinnosti v současnosti pravděpodobně nejdiskutovanější norma, a to nový občanský zákoník, který v zásadních směre ... 

Více zde
Kdy a jak uzavřít smlouvu o opravě a úpravě věci

Kdy a jak uzavřít smlouvu o opravě a úpravě věci

Vedle zhotovení věci na zakázku rozlišujeme další zvláštní typ smlouvy o dílo, a to smlouvu o opravě nebo úpravě věci. Rozdíl mezi těmito dvěma dru ... 

Více zde
Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení věci na zakázku

Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení věci na zakázku

Zhotovení věci na zakázku je zvláštním druhem smlouvy o dílo. Již ze samotného názvu je patrné, že v případě zhotovení věci na zakázku, má objednat ... 

Více zde
Bytové náhrady v případě zániku nájmu

Bytové náhrady v případě zániku nájmu

Ne každý nájemce si je vědom skutečnosti, že pokud mu pronajímatel vypoví pro některý ze zákonem určených důvodů nájemní smlouvu, má téměř v drtivé ... 

Více zde