Právní rady

Jak postupovat v případě dědění

Jak postupovat v případě dědění

Dle aktuální právní úpravy lze dědit majetek po zemřelém na základě závěti, dědické smlouvy nebo zákona. V prvé řadě se vždy upřednostňuje poslední ... 

Více zde
Kdy má zaměstnanec nárok na příplatky za práci

Kdy má zaměstnanec nárok na příplatky za práci

Zaměstnanec vykonává zaměstnání zejména za účelem dosahování mzdy, kterou si se zaměstnavatelem sjednal. V určování výše mzdy je zaměstnavatel limi ... 

Více zde
Ve kterých případech lze zaměstnance převést na jinou práci

Ve kterých případech lze zaměstnance převést na jinou práci

V zásadě platí, že zaměstnance lze převést na jinou práci, než má uvedenou v pracovní smlouvě jen na základě změny pracovní smlouvy, se kterou musí ... 

Více zde
Nároky zaměstnance při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Nároky zaměstnance při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Téměř jakákoliv pracovní činnost v sobě obnáší riziko úrazu popř. nemoci z povolání, byť výkon některých zaměstnání je rizikovější více a některý m ... 

Více zde
Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Velikost podílu na společné  ... 

Více zde
Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Vzhledem k tomu, že většina z nás nežije někde na samotě u lesa, kde se široko daleko nenachází živá duše, tak určitě každý řeší alespoň  ... 

Více zde
Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý pracovní rok, spoříme si ni a právem by tedy měla být taková, jakou si ji naplánujeme či nám jej ... 

Více zde
Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou

Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v zákoníku práce právo na dovolenou za kalendářní rok neb ... 

Více zde
Domácí násilí

Domácí násilí

Domácí násilí bylo po dlouhá léta veřejným tabu, kdy společnost vůči násilným vztahům v rodinách zavírala oči a předstírala, že je nevidí, přičemž  ... 

Více zde
Zákonná posloupnost dědění

Zákonná posloupnost dědění

Přesto, že se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závět, bývá nejčastějším právním důvodem dědění v České republice prá ... 

Více zde
Jak správně postupovat při reklamaci

Jak správně postupovat při reklamaci

Stejně jako v případě článku ohledně pravidel nakupování na internetu je tento příspěvek zaměřen na spotřebitele, čili osoby, které nejednají v rám ... 

Více zde
Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy ... 

Více zde
Jak postupovat v případě darování

Jak postupovat v případě darování

Pojmovým znakem darování je jeho bezplatnost, to znamená, že určitá osoba (dárce) věnuje druhé osobě (obdarovanému) svou věc, či soubor věcí, aniž  ... 

Více zde
Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energ ... 

Více zde
Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Od roku 2006 mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavřít registrované partnerství. V registrovaném partnerství mají partneři stejná práva ... 

Více zde
Jaká jsou pravidla při sjednávání výše mzdy

Jaká jsou pravidla při sjednávání výše mzdy

Je zřejmě, že většina z nás nevykonává své zaměstnání jen proto, „že dělání všechny smutky zahání, ale především proto, abychom za vydělané pe ... 

Více zde
Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dět ... 

Více zde
Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

 Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vtahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu,  ... 

Více zde
Jak postupovat před nákupem automobilu

Jak postupovat před nákupem automobilu

To, že je nutné před nákupem automobilu tento zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem, tj. zda stav, počet najetých kilometrů, staří a další pods ... 

Více zde
Jak postupovat při uzavírání zápůjčky

Jak postupovat při uzavírání zápůjčky

Rozhodli jste se, že někomu zapůjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o zápůjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž z ... 

Více zde