Právní rady

Ochrana proti domácímu násilí

Ochrana proti domácímu násilí

Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé fyzické či psychické násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí mezi blízkými osobami. Jedn ... 

Více zde
Při převodu nemovitostí vzniká povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí nebo daň z příjmu

Při převodu nemovitostí vzniká povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí nebo daň z příjmu

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani d ... 

Více zde
Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno

Je-li zaměstnanec postižen povodní, má nárok na pracovní volno

Povodně čas od času sužují i Českou republiku, přičemž v mnoha městech v případě povodní naprosto selhává doprava a lidé zůstávají uvězněni ve svýc ... 

Více zde
Následky zániku manželství

Následky zániku manželství

K zániku manželství může dojít rozvodem nebo smrtí manžela. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravite ... 

Více zde
Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Nabytí dědictví už dávno neznamená jen radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dě ... 

Více zde
Vazba není důkazem o vině obviněného

Vazba není důkazem o vině obviněného

V průběhu trestního řízení může vyvstat potřeba zajistit osobu, proti níž se trestní řízení vede, a to jejím dočasným umístěním do vazby. Vzít do v ... 

Více zde
Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Soudy v rámci trestního řízení mohou rozhodovat jak o náhradě škody, tak o nárocích poškozeného na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou ... 

Více zde
Každý má právo na svobodný přístup k informacím

Každý má právo na svobodný přístup k informacím

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejic ... 

Více zde
Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Pečovat o dítě by měli primárně jeho rodiče, mohou však nastat situace, kdy rodiče tuto péči z nějakého důvodu vykonávat nemohou nebo ji vykonávat  ... 

Více zde
Prodej nemovitosti přes realitní kancelář

Prodej nemovitosti přes realitní kancelář

Tento článek je zaměřen na pravidla a rady, kterými byste se měli řídit, rozhodnete-li se prodat svou nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře ... 

Více zde
Oprávnění příslušníků Celní správy

Oprávnění příslušníků Celní správy

Před vstupem České republiky do Schengenského prostoru mezi hlavní činnosti celníků náležely zejména kontroly osob překračujících naše státní hrani ... 

Více zde
Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Obviněným se stává podezřelý z trestného činu v okamžiku, jakmile je mu doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. V tomtéž momentě však osoba ... 

Více zde
Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživným je rozuměno především zabezpečování základních a jiných potřeb někoho jiného, kdo tak nemůže učinit sám. O vyživovací povinnosti se hovoří ... 

Více zde
Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Definici korupce nenalezneme v žádném českém právním předpise. Podle Občanskoprávní úmluvy proti korupci, ratifikovanou Českou republikou v roce 20 ... 

Více zde
Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné pro ... 

Více zde
Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Chystáte se prodat nebo pronajmout Váš dům či byt, ale brání Vám v tom Vaši příbuzní, kteří dům odmítají opustit? Máte problémy s bývalým partnerem ... 

Více zde
Jak vypořádat společné jmění manželů

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství dochází také k zániku společného jmění. Od této chvíle nabývá majetek každý z bývalých manželů výlučně do svého  ... 

Více zde
Silniční kontrola

Silniční kontrola

„Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola, předložte Vaše doklady prosím“. Pravděpodobně jedna z nejméně oblíbených vět, se kterou se mohou řidiči  ... 

Více zde
Exekuce a její druhy

Exekuce a její druhy

Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pr ... 

Více zde
Určování otcovství

Určování otcovství

V českém právu platí odjakživa zásada „mater sempre certa est“, neboli matka dítěte je žena, která dítě porodila (a to i v případě náhradního mateř ... 

Více zde